+603 55491549 +603-5548 0022 zahafiz_travel@yahoo.com
+603 55491549 +603-5548 0022 zahafiz_travel@yahoo.com

Borang Badal Haji

A. BUTIRAN WARIS

NAMA (*)
NO TEL (R/HP) (*)
EMEL (*)
ALAMAT (*)

 

B. BUTIRAN INDIVIDU YANG DIHAJI/UMRAHKAN

1

NAMA ARWAH
NAMA  IBU ARWAH

2

NAMA ARWAH
NAMA  IBU ARWAH

 

C. IJAB QABUL BADAL HAJI/UMRAH


 

D. MAKLUMAT BAYARAN

JENIS BAYARAN
JUMLAH BAYARAN
CATATAN

 

E. NAMA AGEN YANG SAH

NAMA AGEN
NO HP AGEN

Saya mengaku bahawa maklumat yang diberikan adalah benar.