+603 55491549 +603-5548 0022 zahafiz_travel@yahoo.com
+603 55491549 +603-5548 0022 zahafiz_travel@yahoo.com

Pendaftaran Pakej Muslim

A. BUTIRAN PERIBADI JEMAAH

NAMA
(Termasuk gelaran: Tan sri, Dato) (*)
EMEL (*)
NO KP (Baru/Lama) (*)
TELEFON (*)
JANTINA
ALAMAT

B. MAKLUMAT PASSPORT

NO PASSPORT

C. MAKLUMAT PAKEJ

PAKEJ

D. AKUAN PESERTA

  • Bahawa saya mematuhi segala syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh pihak syarikat ini dari semasa ke semasa.
  • Bahawa saya bersetuju membayar muatan barang yang lebih dari had yang ditetapkan.
  • Bahawa saya bersetuju dan berjanji tidak akan mengambil apa jua jenis dakwaan, tuntutan atau pampasan gantirugi ke atas perkara yang berlaku seperti kelewatan, kehilangan, kebakaran atau apa jua jenis kesusahan, kesulitan, ketidakselesaan termasuk perkara-perkara berlaku disebabkan bencana alam, banjir, ribut, gempa bumi,rusuhan, peperangan dan seumpamanya yang dialami dalam masa perjalanan pergi dan balik sama ada melibatkan kecederaan tubuh badan atau harta benda.